Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

Safa Koleji

SAFA FOREIGN LANGUAGES - SFL


02.03.2021

KUDÜS VE MİRAÇ

Kudüs, üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan bir şehirdir. Hz. İbrâhim’den itibaren pek çok peygamberin yaşadığı, mukaddes olarak da tanımlanan bir bölgede bulunması, Hz. Süleyman’ın inşa ettiği Beytülmakdis’i barındırması,

Devamını Oku
02.03.2021

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) SINAVI İÇİN KELİME BİLGİSİ NASIL GELİŞTİRİLMELİ?

HOW TO IMPROVE WORD KNOWLEDGE FOR THE FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) EXAM? Although some students make the mistake of thinking the grammar as the most important part of the exam, arguably the most important part of the exam is vocabulary. While a student with poor vocabulary has great problems by not understanding what she is reading in the exam, a st

Devamını Oku
15.02.2021

Tekerleme Nedir?

  Tekerlemeler, söz, sözcük ve seslerin benzerliklerinden faydalanılarak söylenen, yarı anlamlı, hoş cümlelerdir. Ölçülü ve kafiyeli olan basmakalıp sözler denebilir. Tekerlemeler bir çeşit söz cambazlığıdır. Hayal ürünü oldukları için yarı anlam

Devamını Oku
13.01.2021

KAYSERİ´NİN İNCİSİ YAMAN DEDE

Gerçek adı Diamandi olan Yaman Dede Kayseri'nin Talas ilçesinde 1887 yılında doğdu. Babası Yuvan Efendi, annesi Afurani Hanım'dır. Küçük yaşta ailesiyle beraber Kastamonu'ya geldikten sonra Rum Ortodoks Mektebi'nde öğrenim hayatına başladı. Ardından Kastamonu İdâdisi'nde(lisesinde) e

Devamını Oku
13.01.2021

5 MİZAH YÖNTEMİYLE EĞLENCELİ İNGİLİZCE

“Tavuk neden yoldan geçti?  -İngilizceyi akıcı konuşmak için.” (“Why did the chicken cross the road? -To speak English fluently.”) İngilizcede bulunan bu şakanın aslı böyle değil. Ama gerçek yanıtı “Diğer tarafa geçmek için.”dir. (“To get to other sid

Devamını Oku
13.01.2021

SÖZLÜ İLETİŞİM ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

UTANGAÇLIK: Öğrenciler sınıftaki bir şeyleri denemekten çekinir çünkü hatalarda endişe duyarlar, eleştiriden korkarlar. ANA DİL KULLANIMI: Yabancı dil sınıflarındaki öğrenciler birbirleriyle iletişim kurmak için ana dili kullanmaya isteklilerdir çünkü onun daha kolay v

Devamını Oku
14.01.2021

İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN PRATİK YAPMA

PRACTICING TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING ABILITY TYPES OF PRACTISING THE SENTENCES: Meaningful Drills: Especially doing lots of question and answer drills will, of course, help the pupils improve their speaking ability. The drills can be be done chorally or individually. It is necessary to teach the meanings of the sentences that they are going to

Devamını Oku
13.01.2021

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

Öğrenme yaşam tecrübesi sonucunda davranıştaki nispeten veya kalıcı değişiklikleri ifade etmektedir. Bir dil öğreniminde iki önemli faktör vardır. Bunlar; İçsel faktörler (öğrenenden kaynaklanan) Dışsal faktörler ( öğrenenin çevresinden kaynaklanan) İçsel fakt&

Devamını Oku
13.01.2021

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ KİMLİKLERİNE İLİŞKİN TUTUMU

  Profesyonel kimlik, bir mesleğe ve mesleğe üyeliğine göre algılanış haliyle kişinin kendisidir. Profesyonel kimlik, kişinin mevcut veya beklenen mesleki yaşamlarında kendilerini tanımladıkları inanç ve tutumlar, değerler, güdüler ve deneyimler yoluyla yaratılır. Öğretmen kimliği uzmanlar tar

Devamını Oku
13.01.2021

DÜNYADA İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DANİMARKA ÖRNEĞİ

Danimarka’da İkinci Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimi Danimarka uzun yıllardır yabancı dil alanında göstermiş olduğu başarılardan ötürü birçok ülkeye yabancı dil öğretimi konusunda örnek olabilecek konumdadır. EF English Proficiency Index (2016) verilerine göre Danimarka, a

Devamını Oku
13.01.2021

Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi Arasındaki Farklar

Amerikan İngilizcesi, İngilizcenin Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan şekline, İngiliz İngilizcesi ise İngiltere’de kullanılan şekline denilmektedir. Amerikan ile İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar telaffuz, gramer, sözcük, imla, noktalama, deyimler ve tarihlerin ve numaraların şekillerini iç

Devamını Oku
13.01.2021

Çocuklar İçin Evde Oynayabilecekleri İngilizce Oyunlar

Çocuklar için oyun asla öylesine, sırf eğlenmek için geçirilen bir zaman değildir. Oyun, aynı anda birçok duyuya hitap eder, çocukların eğlenceli zaman geçirmesinin yanında onların zihinsel, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimine de katkı sağlar. Öyleyse çocuklar

Devamını Oku
13.01.2021

Neden İngilizce Konuşamıyoruz ?

Sonuç odaklı eğitim sistemi ve İngilizcenin bir ihtiyaçtan ziyade gramer testi olarak görülmesi dil öğrenimi üzerindeki en büyük engeldir. Psikolog ve araştırmacı Ann Roe ortaya attığı psikolojik ihtiyaçlar, bir kişi hangi alana ve yöne enerjisini yöneltirse o alana ilgi ve ba

Devamını Oku
13.01.2021

İngilizce neden en yaygın dildir ?

Aslında İngilizce sanıldığı gibi dünyanın en çok konuşulan dili değildir. İngilizce; Çince (Mandarin Çincesi) ve İspanyolcadan sonra ilk resmî dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir ancak etkisi Çince ve İspanyolca ile kıyaslanmayacak derecede fazla

Devamını Oku
16.12.2020

SFL Tanıtım Yazısı

كما يظهر من  العنوان، "SFL" يعني  مؤسسة الصفا للغات الأجنبية. هي واحدة من المراكز في "مؤسسات الصفا التعليمية الخاصة". تأسست "مؤسسة  الصفا التعليمية الخاصة" في قيصري في عام 1997. ومنذ ذلك الحين

Devamını Oku
18.12.2020

BİREY BAZLI EĞİTİM MODELİ

  Birey Bazlı Eğitim Modeli, öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir. Bu öğrenme tarzları ne kadar iyi bilinirse, &

Devamını Oku
18.12.2020

TALAS AMERİKAN KOLEJİ KLİNİK TARİHİNDEN BİR KESİT

Bu yazı, Talas Amerikan Koleji Klinik Tarihinden Bir Kesit adlı eserin analizidir. Kitabı göz önünde tutarak, bu çalışmanın amacı, zamanın Talas yerel tarihini ve Türkiye’nin sosyokültürel ve siyasi hayatını yansıtmaktır. Bu çalışmada derinlemesine mülakat yöntemi kullanılm

Devamını Oku
07.12.2020

2.DİL ÖĞRENİMİNDE EN ETKİLİ YÖNTEM

bir dil öğreniminde birçok yöntem vardır. Bunlardan en etkilisi iletişimsel yaklaşım yöntemidir. Çünkü iletişimsel yaklaşım içerisinde sadece yazma, okuma, konuşma ve dinlemeyi değil aynı zamanda televizyon, medya, sohbet, haberler ve birçok şeyi de barındırır. Bu yaklaşım g

Devamını Oku
07.12.2020

SAFA EĞİTİM KURUMLARINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ

  Hepimizin bildiği gibi, İngilizce küresel bir dil ve günümüzde çok önemli. İngilizce, birçok farklı ülke için iletişim dilidir. Öğrencileri geleceğe iyi hazırlamak için İngilizceye iyi derecede hâkim olmaları önemlidir. İngilizce öğrenmek, genel dil b

Devamını Oku
07.12.2020

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

          Teknoloji hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Teknolojinin yararları ve zararları saymakla bitmez. Ama hayatımızı kolaylaştırdığıda bir gerçektir. İletişimde, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda önemli bir rolü vardır. Günümüz gen&c

Devamını Oku
07.12.2020

OYUN VE İNGİLİZCE

Oyun, çocuğun kendi kendine öğrenmesini sağlayan, kendini ifade etmesini ve yeteneklerini keşfetmesini sağlayan bir tür etkinliktir. Çocuk oyun sayesinde birçok bilgi ve beceri edinir. Çünkü oyun çocuğun dünyasıdır, dünyayı oyunla tanır ve algılar. Aynı zamanda oyun &ccedi

Devamını Oku
07.12.2020

SAFA EĞİTİM KURUMLARI İLKOKUL BÖLÜMÜNDE İNGİLİZCE NASIL ÖĞRETİLİYOR

Safa Eğitim Kurumları bünyesinde ilkokul kısmı olarak İngilizce öğrenimini oldukça önemsiyor, çocuğun dil öğrenmedeki başarısının ilkokul ve hatta okul öncesi eğitim aldığı sürede şekillendiğini biliyoruz. Asıl amacımız çocuklara İngilizce'yi sevdirmek ve İngilizce'yi ezbere

Devamını Oku
07.12.2020

SFL - SAFA YABANCI DİLLER

Başlıkta görüldüğü üzere SFL SAFA YABANCI DİLLER anlamına gelir. “Özel Safa Eğitim Kurumları”ndaki birimlerden birisidir.             “Özel Safa Eğitim Kurumları” 1997 yılında Kayseri'de kurulmuştur. O zamandan beri öğren

Devamını Oku
07.12.2020

KELİME NEDİR?

  Kelime genellikle şu şekilde tanımlanır; 1.Bir dilin tüm kelimeleri, Belirli bir kişi veya grup tarafından kullanılan, anlaşılan kelimelerin toplamı, Kelimelerin ve sık kullanılan ifadelerin listesi. KELİMENİN ÖNEMİ Araştırmalar kelimenin, okuduğunu anlama, zekâ ve genel yetenek ile yakından ilgil

Devamını Oku
16.03.2021

SAFA EĞİTİM KURUMLARI’NDA İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) ÖĞRETİMİ

      Safa Eğitim Kurumları’nda yabancı dil öğrenimi, anadil öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda okullarımızda doğal bir öğrenme ortamının yaratılmasına büyük özen gösterilmektedir.Okulumuzda yabancı dil öğrenimi, gramer uy

Devamını Oku
24.11.2020

AVRUPA’DA İNGİLİZCE

Ingilizce dilinin bir dunya dili oldugu hepimizce asikar. Ve bu yuzyilda ingilizce bilmemek bizim icin buyuk bir eksikliktir. Basit bir şekilde izah edecek olursak,bir kimse teknolojik aletler ve sosyal medya kullanırken dahi ingilizceyi biliyor olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayi ingilizce ogrenmek artik kacinilmaz hale gelmistir. Avrupa u

Devamını Oku
24.11.2020

Dil Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Unsurlar

      Çocukların ek bir dil öğrenmesini izlemek, onları ilk kez yüzerken görmek gibidir. Bazı çocuklar ek bir dil öğrenirken hiç zorlanmaz ve çabucak öğrenirler. Hemen dalarlar ve çok geçmeden derin uçları doldururlar. Diğerleri ek dil öğrenirken

Devamını Oku
24.11.2020

İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ

Neden çoğu insan İngilizce öğrenmenin gerekli olduğuna inanıyor?    Elbette bazı nedenleri var. Herşeyden önce uluslararası bir dildir. Bu yüzden, öğrenmenin ticari açıdan gerekli olduğu söylenebilir. Eğer İngilizceyi iyi anlayıp konuşabiliyorsanız ve yurt dışına çıkarsan

Devamını Oku
30.11.2020

DİL EĞİTİMİNDE MOTİVASYONUN ETKİSİ

Motivasyon ikinci bir dil öğrenirken başarılı olmak için kilit bir unsurdur. Öğrenicilere bir amaç ve takip edecekleri gidişatı öngörür. Bu nedenle dil öğreniminde kilit bir rolü vardır. Daha net bir fikir edinmek için motivasyon kelimesinin anlamını öğrenmek yararlı olacakt

Devamını Oku
30.11.2020

ÖZEL SAFA EĞİTİM KURUMLARI İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Küreselleşen dünyanın ortak dili olan “İngilizce Eğitimi” Safa Eğitim Kurumları İngilizce Bölümü tarafından; Küreselleşen değişime ayak uydurabilen Eleştirel düşünebilen, sorgulayan, kültürlerarası farklılıklara duyarlı Özgüveni yüksek, edindiği vizy

Devamını Oku
24.11.2020

Neden Yabancı Dil Öğrenmeliyim?

İngilizcenin Kullanım Alanları İnsanların dünyanın neresinde olursa olsun tanışmasını, çalışmasını ve ortak noktada buluşmasını kolaylaştıran dil hayatımız için ortak bir değerdir. Dünyanın neresine giderseniz gidin iletişim kurmak için kullanacağınız ilk dil İngilizcedir. Tüm dü

Devamını Oku
24.11.2020

İKİNCİ DİL EDİNİMİ

Dil, insanların dâhil olduğu en önemli insani kapasitelerden biridir ve ayrıca sosyal bilinç ve kültürel donanıma ihtiyaç duyar. Dil kullanımın amacı, niyetleri, duyguları göstermek ya da fikir paylaşmaktır. Bir dil repertuarı olarak, kişiler doğrudan ve dolaylı olarak mesajın adresi olan kişi

Devamını Oku
30.11.2020

NE KADAR GENÇ O KADAR KOLAY

Yabancı ve yeni bir dil öğrenmek, ister çocuk ister yetişkin olsun herkes için bariz bir çaba gerektirir, ancak ne kadar küçükseniz o kadar kolay olur. Çocuklarınıza yabancı bir dil öğretmeyi düşünüyorsanız, bu beceriyi bilmenin ve kazanmanın faydalarını da biliyorsu

Devamını Oku
30.11.2020

2. YABANCI DİL ALMANCA

        Özel Safa Eğitim Kurumları’nda Almanca eğitimi sadece dili konuşabilmeyi değil, Almanca'nın temsil ettiği kültürü yakından tanıyabilmeyi ve kendini bu dilde iyi ifade edebilme temelleri üzerine kuruludur. Özel Safa Eğitim Kurumları’nda Almanca

Devamını Oku
30.11.2020

HELEN SCHULMAN’IN KALEME ALDIĞI SAHİLDE BİR GÜN ADLI ROMANINDA GEÇEN PARÇALANAN EVLİLİĞİN VE 11 EYLÜL OLAYLARININ İLİŞKİSİ

ÖZET Helen Schulman tarafından kaleme alınan Sahilde Bir Gün adlı romanda Bay ve Bayan Falktopf’un ulusal bir trajedi olan 11 Eylül olaylarından etkilenmesi,  bu dağılmakta olan evliliğin fay hatları yazar tarafından belirtilmektedir. Bu çalışmada, 11 Eylül saldırıları ile Helen Schulman'ın Sahi

Devamını Oku
30.11.2020

İŞİTSEL-DİLSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİ

İŞİTSEL-DİLSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİ İşitsel-dilsel öğretim yöntemi, günlük diyaloglarda yapıların ve kalıpların edinilmesi süreciyle ilgilidir. Papağan öğrenimi ile aynıdır. İlk olarak, Skinner’ın Davranışçılık teorisine dayanmaktadır. Hataların olmadığı halde doğru davr

Devamını Oku
30.11.2020

SAĞLAM TEMELLİ BİR DİL ÖĞRENİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN UNSURLAR NELERDİR?

Bir öğrencinin yeni bir yabancı dil öğrenme zorluğunun üstesinden gelip gelemeyeceğini sayısız faktör belirler. Öğrenmeyi etkileyebilecek en güçlü faktörlerden bazıları şunlardır:   Katılım Öğrencilerin öğrendikleri dili, etkinliklere ve oyunlara aktif katılım sağla

Devamını Oku